Svea hovrätt

2021-10-18
Mål nr T 5758-20

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnen och att de skulle ha rätt till umgänge med pappan, som bodde utomlands, tre gånger i veckan via facetime. Pappan yrkade att han skulle få vårdnaden om barnen eller att de skulle ha ett umgänge med honom förutom via facetime.

Hovrätten konstaterar att barnen och pappan bor så långt ifrån varandra att det inte är praktiskt möjligt för dem att ses ofta. Barnens åldrar, att den ena har en diagnos och omständigheten att barnen inte träffat sin pappa sedan 2018 beaktas vid bedömningen av umgängets omfattning.

Hovrätten finner sammantaget att barnen utöver umgänget via facetime ska ha rätt till umgänge med pappan två veckor varje vinter i Sverige, vilket mamman också medgett.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons