Svea hovrätt
2021-09-29
Mål nr 2922-21

Tingsrätten bedömde att pappan är olämplig som vårdnadshavare och att modern ska ha fortsatt ensam vårdnad om deras två gemensamma barn. Domstolen bedömde det vidare vara till dotterns bästa att hon att ges rätt till umgänge med pappan.

Domen överklagades till hovrätten som konstaterar att förhållandena i målet förändrats på så sätt att dottern berättat för socialtjänsten att hon nu inte vill träffa pappan över huvud taget. Hovrätten anser att dotterns åsikter ska tillmätas stor betydelse mot bakgrund av hennes mognad och ålder. Dottern har gett uttryck för en klar och tydlig vilja, och det har inte framkommit några omständigheter som tyder på att hon har påverkats att säga som hon gör.

Mot bakgrund av att det är barnet som har rätt att umgås med sina föräldrar och inte tvärtom bedömer hovrätten att det inte är förenligt med dotterns bästa att reglera ett umgänge mellan henne och pappan. Hovrätten beslutar därför att tingsrättens dom ska upphävas i den del som gäller umgänge mellan dem.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons