Göta hovrätt
2021-06-22
Mål nr 4010-20

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnen och avslog pappans yrkande om umgänge. Utredningen visar att mamman och barnen har skyddade folkbokföringsuppgifter samt att mamman upplevt sig ha blivit utsatt för kränkningar.

Hovrätten finner att det i utredningen finns stöd för att det finns en påtaglig risk för att mamman och/eller barnen skulle fara illa om pappan hade del i vårdnaden. Det är enligt hovrätten barnens bästa att mamman får ensam vårdnad om barnen.

Med hänsyn till att det finns risk för att mammans och barnens vistelseort avslöjas i samband med umgänge så finner hovrätten att det inte finns förutsättningar för umgänge.

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons