Svea hovrätt
2021-06-18
Mål nr ÖÄ 2081-21

Pappan yrkade att umgänget med barnen skulle verkställas enligt tingsrättens dom med vissa ändringar avseende umgängestiderna, men mamman motsatte sig detta.

Utredningen ger inte stöd för att barnet skulle fara illa hos pappan och även om barnet, åtta år, har motsatt sig umgänge så gör hovrätten bedömningen att barnet inte har nått sådan mognad att hennes vilja ska få avgörande betydelse. Det har inte framkommit varför barnet inte vill åka till sin pappa mer än att pappan upplevs som sträng, inte lyssnar eller respekterar barnet.

Enligt hovrätten är det uppenbart att mamman lagt hela ansvaret för att umgänget blir av på pappan och på barnet genom att bejaka känslan av att inte vilja åka till pappan. Barnet bör inte ges ansvaret för möjligheten till en nära och god relation till båda sina föräldrar utan det åvilar hennes föräldrar att se till att det finns förutsättningar för umgänge med pappan.

Med beaktande av hur mamman agerat tidigare bedömer hovrätten att det är tydligt att det behövs ett vitesföreläggande för att umgänget ska komma till stånd. Vitesföreläggandet utformas på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons