Svea hovrätt
2020-06-17
Mål nr T 10077-19

Efter att parterna separerat beslutade tingsrätten interimistiskt att mamman skulle ha vårdnad om barnen och att de skulle ha rätt till umgänge med pappan. Men efter att den ena dottern gjort gällande att mamman utsatt henne och systern för psykisk och fysisk misshandel blev barnen omhändertagna enligt LVU. Tingsrätten beslutade sedan att parterna skulle ha gemensam vårdnad och att barnen skulle bo med pappan.

Hovrätten delar bedömningen att det är bäst för barnen att bo hos pappan och konstaterar att försöken till umgänge med mamman efter tingsrättens dom har avbrutits med anledning av en anmälan om ett missförhållande från skolan. Även om det finns visst stöd för att mamman genomgått en positiv utveckling under senare så framstår situationen så osäker att det enligt hovrätten inte är lämpligt att reglera umgänge med barnen. Pappan har verkat för umgänge och hovrätten utgår från att pappan även utan sådan reglering kommer att verka för ett umgänge mellan barnen och mamman.

Källa:
JUNO

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...