Svea hovrätt
2020-06-17
Mål nr T 13608-19

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det inte finns någon grundad anledning att tro att barnen skulle fara illa av ett umgänge med pappan. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det för närvarande är tillräckligt med ett umgänge varannan lördag och söndag på samma sätt som framgår av tingsrättens domslut. Avslutningsvis betonar hovrätten att det är av vikt att båda föräldrarna anstränger sig för att barnen ska känna sig fria att tycka om båda sina föräldrar. Av särskild vikt är att pappan uppmuntrar och ger utrymme för barnen att ta del av den behandling/insatser som kan tänkas vara nödvändiga för dem.

Källa:
JUNO

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...