Svea hovrätt
2024-06-12
Mål nr T 12964-23

Även om parterna har vissa samarbetssvårigheter bedömer hovrätten att de visat att de kan samarbeta i tillräcklig utsträckning för gemensam vårdnad. Hovrätten anser att det är barnets bästa att han bor med sin mamma och har umgänge med pappan en helg i månaden samt på skollov.

Det är pappan som ska ansvara för umgängesresorna och överlämning ska ske i Stockholm även om umgänge även kan ske i exempelvis Skåne dit pappan har flyttat. Eftersom pappan har valt att flytta långt bort från barnet är det enligt hovrätten inte skäligt att mamman ska stå för en del av kostnaderna. Hovrätten ändrar tingsrättens dom enligt domslutet.

Källa:
JUNO

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons