Kammarrätten i Sundsvall
2024-04-11
Mål nr 2619-23

Kommunen har med stöd av 14 § LVU beslutat att den 6-årige pojkens umgänge med föräldrarna behöver begränsas till 5 timmar var tredje vecka. Beslutet innehåller emellertid ingen uppgift om giltighetstid eller om begränsningen omfattar allt umgänge eller endast umgängen i fysisk form. Detta utgör brister i utformningen av beslutet.

Frågan i kammarrätten är om bristerna gör att det finns skäl att upphäva det överklagade beslutet. Kammarätten finner sammantaget att bristerna inte medför ett behov att upphäva beslutet. Kammarrätten noterar att föräldrarna har en historik av omfattande och högljudda konflikter som de inte har kunnat skydda sonen från.

Det är vidare oroväckande att de har fortsatt att uppvisa ilska och irritation under ett umgänge och vid möten med socialtjänsten senast under hösten 2023. Kammarrätten anser i likhet med förvaltningsrätten att föräldrarnas beteende måste förändras för att umgänget ska kunna utökas, och avslår deras överklagande gällande umgängesbegränsningen.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons