Svea hovrätt
2024-02-13
Mål nr T 478123

Konflikten mellan föräldrarna är enligt hovrätten sådan att det helt saknas förutsättningar för samarbete och gemensam vårdnad är därför utesluten. Båda parterna har ifrågasatt den andres föräldraförmåga men hovrätten konstaterar att det inte finns stöd för påståendena i utredningen.

Barnet har hela sitt liv bott tillsammans med mamman och hovrätten delar tingsrättens bedömning att det är barnets bästa att mamman får ensam vårdnad. Som utgångspunkt är det bäst för barn med en nära och kontinuerlig kontakt med båda sina föräldrar. Även om pappan lever under ordnade förhållanden har han ett onyanserat fokus på mammans leverne samtidigt som han saknar insyn i de verkliga förhållandena.

Det har medfört ett stort antal orosanmälningar från hans sida vilket enligt hovrätten fördjupar parternas konflikt och på ett konkret sätt går ut över barnet. Pappan har förklarat att han kommer att fortsätta med orosanmälningar när han anser det nödvändigt. Hans uppsökande och konfliktdrivande beteende utgör enligt hovrätten en sådan risk för barnet att det för närvarande inte är lämpligt med något umgänge.

Hovrätten betonar att om pappan förmår släppa redan utredda uppfattningar om barnets hemmiljö finns det sannolikt förutsättningar för umgänge.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons