Svea hovrätt
2021-10-13
Mål nr 12439-20

Det står enligt hovrätten klart att parterna, ett år efter tingsrättens dom, fortfarande har en stark misstro och bristande tillit till varandra. Svårigheterna i deras samarbete ledde till att barnen under flera månader inte träffade sin pappa. Mamman anförde oro för att pappan var våldsam mot barnen vilket han menade var helt felaktigt och hovrätten konstaterar att utredningen inte ger stöd för att våld förekommit.

Av utredningen framgår att barnen påverkas av konflikten och upplever det som att de måste välja mellan föräldrarna. Mamman har enligt hovrätten visat en bristande vilja att medverka till umgänge mellan barnen och pappa.

Trots samarbetssvårigheterna beslutar hovrätten att vårdnaden ska fortsätta att vara gemensam. Till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten att det är barnens bästa att stadigvarande bo med pappan och beslutar om helg- och lovumgänge med mamman.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons