Hovrätten för västra Sverige
2020-10-20
Mål nr T 2700-20

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att vårdnaden om barnet ska vara gemensam men gör en annan bedömning gällande boende och umgänge. Utredningen visar att barnet har bott hela sitt liv tillsammans med mamman, hon bedöms vara hans närmsta anknytningsperson och barnet går på förskola i området där de bor.

Till skillnad från tingsrätten gör hovrätten bedömningen att barnets behov av trygghet och kontinuitet väger tyngre än de skäl som pappan anfört för att barnet ska byta boende. Enligt hovrätten är det barnets bästa att bo kvar hos mamman. Parterna är överens om barnets rätt till umgänge med pappan och hovrätten anser att det yrkade umgänget tillgodoser barnets behov av en nära och god kontakt med pappan. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i enlighet med domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons