Kammarrätten i Jönköping

2020-09-28
Mål nr 2835-20

Sökanden har utan framgång begärt om att få ta del av uppgifter rörande ekonomisk ersättning till det familjehem där hennes barnbarn är placerat. Kammarrätten anser att det inte står klart att begärda uppgifter kan lämnas till henne utan att de aktuella familjehemsföräldrarna lider men. Uppgifterna omfattas därför av sekretess enligt 26 kap. 1 § OSL.

Vidare anser kammarrätten att varken sökanden eller den person som har uppgett sig vara ombud för henne kan anses vara part i ett ärende rörande ersättning till familjehemsföräldrarna. Det föreligger därmed inte någon rätt till partsinsyn enligt 10 kap. 3 § OSL beträffande uppgifterna. Socialnämnden har därför haft fog för sitt beslut och överklagandet ska avslås.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons