Kammarrätten i Stockholm
2020-06-12
Mål nr 2847-20

Vårdnadshavarna har begärt att få ta del av handlingar och uppgifter rörande deras son som går i åk 4 vid en skola i den aktuella kommunen. I kammarrätten framhåller de att det finns upprättade handlingar om deras sons möten med skolkuratorn, möten mellan rektorn och kuratorn samt kommunikation mellan kuratorn och annan personal på skolan. De har framhållit att dokumentationsplikt råder och att det inte enbart är fråga om tillfälliga minnesanteckningar.

Kommunen har emellertid bedömt att kuratorns minnesanteckningar och korrespondens inom skolan är minnesanteckningar, som inte utgör allmänna handlingar.

Enligt kammarrätten har inget framkommit som ger stöd för att den begärda korrespondensen skickats till någon utanför kommunen eller till något inom kommunen självständigt organ. Handlingarna har inte expedierats och överklagandet avslås i aktuell del. En anteckning som kuratorn har gjorts lämnas dock ut eftersom den konstateras inte innehålla uppgifter som pojken lämnat i förtroende till skolans personal. De uppgifter som finns i anteckningar är enligt rätten inte av sådan karaktär att pojken kan komma att lida betydande men vid ett röjande.

Källa:
JUNO

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...