Kammarrätten i Göteborg
2021-01-12
Mål nr 6702-20

De förhållanden som låg till grund för beslut om vård enligt LVU för en flicka har avsett missförhållanden i hennes mammas hem. Kammarrätten framhåller att det inte har framkommit att dessa förhållanden har ändrats på så sätt att boende där skulle kunna komma i fråga. Mamman har inte heller begärt att vården ska upphöra.

Frågan är därför istället om förhållandena i pappans hem är sådana att vården kan upphöra on flickan är bosatt hos honom. Det har framkommit under handläggningen att det funnits en djup konflikt mellan föräldrarna och att mamman anser att dottern inte ska vara bosatt hos pappan. Det har inte förekommit någon kontakt alls mellan dem under en längre period och det framstår för kammarrätten som osannolikt att de kommer att kunna komma överens om var dottern ska bo.

Kammarrätten bedömer sammantaget under dessa förhållanden att det inte heller framstår som bäst ägnat att främja vården av flickan genom att låta henne vara placerad i pappans hem.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons