Kammarrätten i Göteborg

2017-08-18
Målnummer 2897-17

En nioårig flicka som skolan blivit orolig för eftersom hon varit dåligt klädd, ofta varit hungrig, haft otvättat hår och även en period varit orolig för sin pappas drickande, omhändertas inte enligt LVU. Kommunen anser att det finns grund för ett ohändertagande, men det gör varken förvaltnings- eller kammarrätten.

Mot bakgrund av föräldrarnas uppgifter och uppgifter från ett vän till pappan som bor tillsammans med honom och flickan, ger utredningen i övrigt inte sådant stöd att stadsdelsnämnden kan anses ha gjort sannolikt att det finns en påtaglig risk för att flickans hälsa eller utveckling skadas på grund av omsorgsbrister.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons