Kammarrätten Stockholm
2021-05-19
Mål nr 6996-20

Skatteverket beslutade att inte registrera mannen som pappa till A och B. De överklagade beslutet och yrkade att relationen skulle registreras. Till stöd för detta lämnade de in handlingar från Statens invandrarverk och DNA-analyser som visar att det med 99,99 procent sannolikhet är mannen som är A och B:s biologiske pappa.

Kammarrätten finner att de handlingar som getts in inte visar att faderskapet är rättsligt fastställt, varför det saknas möjlighet att registrera relationen i folkbokföringen med stöd av lagen om internationella faderskapsfrågor (IFL).

Vidare konstaterar kammarrätten att DNA-analyserna talar starkt för att mannen är biologisk pappa till A och B, vilket innebär att beslutet att avslå deras begäran utgör en inskränkning av skyddet till privatliv enligt artikel 8 Europakonventionen (EKMR). Kammarrätten konstaterar emellertid att inskränkningen skett med stöd av lag och att den gjorts i ett legitimt syfte.

Med beaktande av det tungt vägande allmänna intresset av att uppgifter som registreras i folkbokföringen är korrekta anser kammarrätten vidare att inskränkningen är proportionerlig. Beslutet har således inte inneburit någon kränkning av artikel 8 EKMR. Kammarrätten finner därmed att Skatteverket beslut ska fastställas.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons