Kammarrätten i Göteborg
2021-04-20
Mål nr 770-21

Klagandena skickade in en födelseanmälan till Skatteverket där det angavs att de fött ett barn i hemmet utan assistans från vården. Till anmälan fogades bl.a. en handling varav framgår att några personer intygar att kvinnan varit gravid.

Skatteverket avslog anmälan och som skäl anfördes att klagandena inte visat att kvinnan burit och fött ett barn.

Förvaltningsrätten ansåg att intyget är av enkel beskaffenhet och att uppgifterna är knapphändiga. Klagandena bedömdes därmed inte ha styrkt sin födelseanmälan. Även kammarrätten anser att handlingarna som lämnats in inte ger tillräckligt stöd för att förutsättningarna för folkbokföring har varit uppfyllda. Överklagandet ska därför avslås.

Källa:
JUNO

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons