Svea hovrätt
2021-03-18
Mål nr T 4189-20

Barnet yrkade att hovrätten skulle förklara att A inte är hans pappa. Han anförde att han föddes 2016 i äktenskapet mellan mamman och A, och att mamman, när hon kom till Sverige 2011 registrerades som gift med A, fast denne avled 2004. Till stöd för detta inlämnades ett dödsfallsintyg från Eritrea.

Hovrätten anser att värdet av mammans förhörsuppgifter är lågt, då hon hävdat att B är den ende man hon haft samlag med under den tid barnet kan vara avlad, men det numera är visat att han inte kan vara pappa till barnet. Hennes uppgifter om att A är avliden kan därmed även ifrågasättas.

Vidare är värdet av dödsfallsintyget lågt varför det inte går att dra slutsatsen att A var avliden vid den tidpunkt då barnet avlades. Även om det får förutsättas att mamman och A levt åtskilda går det enligt hovrätten inte heller att dra slutsatsen att det inte är sannolikt att makarna haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat. Käromålet ska därför lämnas utan bifall.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons