Hovrätten för västra Sverige
2020-10-02
Mål nr T 1998-20

Enligt vittnet, som är släkt med mannen, hade mannen kontaktat honom och bett honom att hjälpa mamman som då var gravid med mannens barn. Mamman anförde att hon gift sig med mannen och haft samlag med honom under konceptionstiden.

Hovrätten finner att kvinnan ger ett trovärdigt intryck och lägger hennes uppgifter till grund för bedömningen. Vittnets uppgifter ger även stöd för hennes berättelse och det har inte framkommit att vittnet eller mannen skulle ha någon anledning att oriktigt utpeka mannen som far till barnet. Hovrätten finner sammantaget det sannolikt att mannen är far till barnet och fastställer faderskapet i enlighet med domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons