Svea hovrätt
2020-06-20
Mål nr T 11321-19

Med hänvisning till att mamman endast haft samlag med svaranden under den tid som barnet blivit till yrkade barnet att det skulle fastställas att svaranden var hennes far. Mamman berättade att hon besökte svaranden hos hans föräldrar under en tvåveckorsperiod och att hon då blev gravid med barnet. Svarandens gode man ifrågasatte om målet var tillräckligt utrett för att avgöras och svaranden hade inte kunnat kontaktas på sin senast kända adress.

Enligt hovrätten är mammans berättelse trovärdig och genom den anses det styrkt att svaranden är far till barnet. Hovrätten fastställer tingsrättens dom och svaranden förklaras vara far till barnet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons