Svea hovrätt
2020-06-20
Mål nr T 11321-19

Med hänvisning till att mamman endast haft samlag med svaranden under den tid som barnet blivit till yrkade barnet att det skulle fastställas att svaranden var hennes far. Mamman berättade att hon besökte svaranden hos hans föräldrar under en tvåveckorsperiod och att hon då blev gravid med barnet. Svarandens gode man ifrågasatte om målet var tillräckligt utrett för att avgöras och svaranden hade inte kunnat kontaktas på sin senast kända adress.

Enligt hovrätten är mammans berättelse trovärdig och genom den anses det styrkt att svaranden är far till barnet. Hovrätten fastställer tingsrättens dom och svaranden förklaras vara far till barnet.

Källa:
JUNO

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...