Högsta domstolen
2018-07-10
Mål nr T 5813-17

Den treåriga flickan begärde att tingsrätten skulle förklara att hennes mammas exmake inte var far till henne utan att det var en annan man.

Efter att ha utfört en rättsgenetisk undersökning av den utpekade mannen konstaterade domstolen att denne inte var far till barnet. Tingsrätten fann sammantaget att flickans talan skulle avslås.

Hovrätten gjorde en annan bedömning och menade att utifrån uppgifter från vänner och släkt, vad exmaken skrivit till kvinnan på facebook samt hans folkbokföring, var det visat att paret inte levde tillsammans när dottern blev till. Det var heller inte sannolikt att de kunde haft samlag med varandra vid den tiden eftersom mannen enligt kvinnan befunnit sig i Irak sedan 2010 varför hovrätten förklarade att exmaken inte var far till barnet.

Domen överklagades av exmakens gode man som ansåg att det krävs ett klargörande för vilka beviskrav som ska gälla i mål om hävande av faderskap när någon rättsgenetisk undersökning inte kan göras.

Högsta domstolen konstaterar nu att domstolen inte finner skäl att göra någon annan bedömning än den som hovrätten har gjort och att den överklagade domen därmed ska fastställas.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...