Högsta domstolen
2018-07-10
Mål nr T 5813-17

Den treåriga flickan begärde att tingsrätten skulle förklara att hennes mammas exmake inte var far till henne utan att det var en annan man.

Efter att ha utfört en rättsgenetisk undersökning av den utpekade mannen konstaterade domstolen att denne inte var far till barnet. Tingsrätten fann sammantaget att flickans talan skulle avslås.

Hovrätten gjorde en annan bedömning och menade att utifrån uppgifter från vänner och släkt, vad exmaken skrivit till kvinnan på facebook samt hans folkbokföring, var det visat att paret inte levde tillsammans när dottern blev till. Det var heller inte sannolikt att de kunde haft samlag med varandra vid den tiden eftersom mannen enligt kvinnan befunnit sig i Irak sedan 2010 varför hovrätten förklarade att exmaken inte var far till barnet.

Domen överklagades av exmakens gode man som ansåg att det krävs ett klargörande för vilka beviskrav som ska gälla i mål om hävande av faderskap när någon rättsgenetisk undersökning inte kan göras.

Högsta domstolen konstaterar nu att domstolen inte finner skäl att göra någon annan bedömning än den som hovrätten har gjort och att den överklagade domen därmed ska fastställas.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons