JO
Dnr 8587-2017

Socialnämnden kritiseras av Justitieombudsmannen, JO, för att en socialsekreterare hämtade ett barn i skolan utan att vårdnadshavare hade samtyckt till åtgärden.

Skolan hade anmält oro för att barnet misshandlades i hemmet och en socialsekreterare hämtade barnet vid lunchtid. Men för att så ska få ske måste antingen vårdnadshavarna ha samtyckt eller ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU finnas.

JO konstaterar att inget av detta var uppfyllt och anser det anmärkningsvärt att barnet utan närmare reflektion om de rättsliga förutsättningarna för det hämtades i skolan. Socialnämnden kritiseras för detta och får även kritik för att dokumentationen i ärendet har brustit.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...