JO
Dnr 3828-2019

Sedan åklagaren hade lämnat in en framställning om förordnande av målsägandebiträde för en underårig målsägande registrerade tingsrätten båda föräldrarna som vårdnadshavare trots att endast mamman var det. Tingsrätten beslutade om målsägandebiträde och skickade en kopia av förordnandet även till pappan.

Under en förundersökning råder enligt 35 kap. 1 § offentlighets-och sekretesslagen som huvudregel sekretess för uppgifter om identiteten på en målsägande.Till följd av tingsrättens hantering av aktörsuppgifterna i målet fick pappan felaktigt kännedom om att en brottsutredning pågick, där hans barn var målsägande.

Även om det inträffade framstår som ett enskilt misstag finner JO att tingsrätten inte kan undgå kritik.I beslutet gör JO vissa uttalanden om sekretess till skydd för underåriga målsägande.

JO
Dnr 6318-2019

Sedan polisen skickat in en framställning om offentlig försvarare för en underårig som var misstänkt för brott registrerade tingsrätten båda föräldrarna som vårdnadshavare trots att endast mamman var det. Tingsrätten bedömde preliminärt att det inte fanns något behov av försvarare och underrättade den misstänkte om det.

Samma underrättelse skickades för kännedom till bägge föräldrarna. Under en förundersökning råder enligt 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen som huvudregel sekretess för uppgifter om identiteten på den misstänkte. Till följd av tingsrättens hantering av aktörsuppgifterna i målet fick dock pappan kännedom om att en brottsutredning mot sonen pågick.

Även om det inträffade framstår som ett enskilt misstag finner JO att tingsrätten inte kan undgå kritik. I beslutet gör JO vissa uttalanden om bl.a. underrättelser under rättegången till andra personer än vårdnadshavare när en underårig är misstänkt för eller står åtalad för brott.


 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons