Mina vänner har separerat och nu kan de inte komma överens om sonens boende och umgänge. De vill ha varannan vecka men kan inte komma överens om vilka veckor. Hon har vänt sig till familjerätten, kvinnojouren, socialtjänsten och BVC men alla säger samma sak, de kan inget kan göra.

Är sista utvägen att anlita en advokat och ta det till domstol? Finns det ingen myndighet som kan hjälpa till?

Svar:

Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna samma juridiska rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. Ingen av föräldrarna kan således ensam bestämma var sonen ska bo och hur umgänget ska utformas.

Det finns en myndighet som har ansvaret att hjälpa föräldrar som hamnat i en konflikt om vårdnad, boende och umgänge. Nämligen socialtjänstens familjerätt i den kommun där barnet är folkbokförd.

Vanligen inleds kontakten med familjerätten med ett samtal på en telefontid. I samtalet får föräldrar information och kanske en tid för samarbetssamtal. Dessa samtal syftar till att hjälpa föräldrarna att komma fram till lösning på deras konflikt, oftast genom en kompromiss som ska vara bäst för barnet.
En förutsättning för samarbetssamtal är att båda föräldrarna vill ha samtalen. Det är dock sällan att båda föräldrarna gemensamt efterfrågar samarbetssamtal, ofta är en förälder mer angelägen än den andra.

Vill inte en förälder delta i samarbetssamtal, som är frivilliga, kan han eller hon inte tvingas till det. I den situationen bör familjerättens handläggare ändå försöka övertyga den vägrande föräldern om fördelarna med samarbetssamtal som, bland annat, utan kostnad kan leda till ett avtal godkänt av socialnämnden. I stället för en senare dom i tingsrätten med höga rättegångskostnader för båda föräldrarna.

Det kan också vara lämpligt att samtidigt söka rådgivning hos en advokat innan konflikten tas till domstol. Hos advokaten får föräldern information om förutsättningarna för att få gehör för sitt yrkande. Samt att innan stämning ska föräldrar få informationssamtal på familjerätten och att rättegångskostnaderna handlar fem- eller sexsiffriga belopp.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons