Jag undrar över min dotters, som är 6 månader, umgänge. Pappan har inte varit närvarande under graviditeten eller hennes första fyra månader. Han bor 11 mil ifrån oss. Vårt förhållande var kort och pappan har sedan tidigare problem med droger och alkohol. Vår dotter har lunginflammation och magproblem.

Pappan kräver nu gemensam vårdnad och växelvis boende trots ett oregelbundet umgänge. Han vill att vår dotter, som aldrig varit ifrån mig, ska ha umgänge med honom tre timmar vid tre tillfällen i veckan.

Kan han göra så här?

Svar:

Pappan kan ha som önskemål och målsättning att ni ska ha gemensam vårdnad och växelvis boende. Han kan däremot varken kräva, eller ensidigt bestämma, hur det ska bli med vårdnaden, boendet och umgänget. Det är något som ni ska bestämma gemensamt, kanske med hjälp av samarbetssamtal arrangerade av socialtjänstens familjerätt.

Gemensam vårdnad och växelvis boende förutsätter att föräldrar förmår att i hög grad samverka utan allvarliga konflikter uppstår. Växelvis boende är för övrigt inte en rättighet för någon förälder. Avgörande i dessa frågor är vad som anses bäst för barnet.

Umgängesrätten tillhör barnet enligt föräldrabalken, inte någon förälder. Ett umgänge, särskilt för ett spädbarn, ska vidare utformas så att det är tryggt. Finns en risk för att det kan förekomma droger eller andra sociala problem hos umgängesföräldern bör det finnas restriktioner, till exempel att föräldern innan umgänget ska påvisa att hon eller han är nykter eller drogfri.

I det här fallet, när umgänget fram till nu har varit oregelbundet, bör det börjas med ett begränsat och strukturerat umgänge som successivt och på sikt, om förutsättningar finns, kan utvecklas till ett mer omfattande. Pappans önskemål om flera kortvariga umgängestillfällen i veckan kan vara en bra början.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons