Måste man ansöka för att få samarbetssamtal? Vi behöver bland annat diskutera inställda, med kort varsel, umgängen. Men också hur resekostnaderna ska fördelas samt om en förälder kan ansöka om försörjningsstöd för resorna.

Svar:

Samarbetssamtal kan föräldrar få genom att kontakta socialtjänsten, familjerätten, i sin hemkommun. De behöver inte ansöka om detta eftersom kommunen enligt socialtjänstlagen är skyldig att anordna samarbetssamtal om föräldrarna begär det.

Samtalen är dock frivilliga och förutsätter att båda föräldrarna efterfrågar dem med syftet att komma fram till samförståndslösningar under, som det står i lagen, sakkunnig ledning. Vill inte en förälder delta i samtalen kan de således inte genomföras.

Förutom frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge kan man också diskutera barnets försörjning och en förälders kostnader samband med umgänget. Saknas ekonomisk förmåga att bekosta resorna hänvisas föräldern till en annan enhet på socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd.

Samarbetssamtal kan slutligen leda till ett avtal godkänt av socialnämnden, eller skriftliga överenskommelser mellan föräldrarna, när det gäller deras lösningar beträffande vårdnad, boende och umgänge.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons