Jag är så kallad helgförälder och mitt ex har vårdnad om vår dotter.
Vad ska jag göra när jag inte får henne på mina bestämda helger?

Svar:

Först bör klarläggas att ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos; en förälder har alltså inte umgängesrätt. 

Efter en separation kan barnets umgänge bestämmas antingen genom en överenskommelse mellan föräldrarna, eller genom ett avtal godkänt av socialnämnden eller genom ett beslut av en domstol.

I det här fallet är det oklart vad som menas med bestämda helger. Är det fråga om något som ni kommit överens om, eller är det fråga om ett avtal eller beslut i domstol? I samtliga fall bör du rådgöra med en jurist om vad du ska göra för att få en ändring. Du får kanske rådet att stämma den andre föräldern eller att begära verkställighet, det vill säga att den andre föräldern ska lämna ut barnet för umgänge. Gör han eller hon inte det riskerar vederbörande böter eller andra åtgärder.

Men allra bäst är givetvis att du kontaktar den andre föräldern och föreslår samarbetssamtal på familjerätten (socialtjänsten).

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons