Min pojkvän har två barn som är 6 och 9 år. Efter ett längre avbrott i umgänget har de nu träffats under dagtid varannan helg i 8 månader. Den stora har börjat sova över en natt, men måste ibland köras hem på natten. Den yngre vägrar helt nattumgänge; båda saknar sin mamma.

Min pojkvän och jag ska flytta ihop och då blir avståndet så stort att barnen måste sova minst en natt för att umgänget ska fungera. Pappan tycker att föräldrarna ska bestämma att barnen ska vänja sig vid att sova över. Mamman tycker däremot barnen helt ska välja och styra. Vad rekommenderar ni?

Svar:

Hemsidan har som policy att inte ge råd när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Här görs dock ett undantag.

Först ett par grundläggande förutsättningar. När det gäller umgängesrätten tillhör den barnen och inte föräldrarna. Föräldrarna, vårdnadshavarna, är de som ska bevaka barnens rättigheter samt bestämma umgängets utformning efter att ha lyssnat på barnens åsikter.

Det är positivt att pappan har tagit initiativ till att återuppta umgänget. Därigenom tillgodoser han barnens rätt till umgänge med honom, en förälder som barnen inte bor med. Det som förefaller problematiskt är att förena två intressen i denna fråga. Närmare bestämt: hur ska umgänget utformas utifrån barnens respektive pappans behov och önskemål?

Det förfaller som att mamman just nu står för barnens grundläggande trygghet. En annan omständighet är att umgänget kommer påverkas av ett långt avstånd mellan bostadsorterna. Det förefaller också som att barnen barnen har olika behov och önskemål. Den stora förefaller mer öppen för att prova ett nattumgänge medan den yngsta, just nu, inte klarar av att ta detta steg.

Utifrån den kortfattade informationen bör föräldrarna bestämma att barnen tills vidare ska ha ett fortsatt dagumgänge, trots ett stort avstånd mellan bostadsorterna. Förr eller senare kommer barnen, förutsatt att umgänget upplevs som positivt och att anknytningen till pappan blir starkare, vilja ha nattumgänge på helger eller under skollov. Att i nuläget”sätta ned foten” och tvinga barnen, särskilt den minsta, till nattumgänge avrådes bestämt. Risken för att de far illa och/eller utvecklar ett motstånd mot ett umgänge är alltför stor.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons