Barnen bor växelvis hos oss båda föräldrar, 50/50. Det funkar alldeles utmärkt förutom att min exman har fått för sig att mina föräldrar, det vill säga barnens morföräldrar, inte ska få vara med barnen under mina veckor. Barnen, 2 och 5 år gamla, älskar att vara med sina morföräldrar, och de bor nära och vill finnas till för mina barn.

Har barnen laglig rätt till umgänge med morföräldrarna om det är deras önskan?

Svar:

Utifrån de detaljer som du ger i din fråga är​ vårt svar​ följande.

Barnen har laglig rätt att träffa dina föräldrar​ under förutsättning att det är för deras bästa​. Det följer av FB 6 kap. 15 § tredje stycket​, där följande står.​

Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses

Bestämmelsen innebär att vårdnadshavar​e​ ska se till att barnet får sitt behov av umgänge med olika personer tillfredsställt. Härmed​ ​menas​ ​att barnet ska få träffa anhöriga m.fl. som det är berikande för barnet att vara tillsammans med.

I vårdnadshavarens ansvar ligger​ även​ att på olika sätt uppmuntra barnet att träffa andra personer som står barnet särskilt nära, t.ex. tidigare fosterföräldrar eller far- eller morföräldrar.

Prio Advokatbyrå

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons