Min dotter är 15 år och har bott hos mig i cirka 8 mån efter att tidigare haft växelvis boende. Hon har valt att bo hos mig på grund av pappans alkoholvanor och hans flickvän. Nu vill pappan via socialtjänsten få rätt att träffa dottern mot hennes vilja. Jag förhindrar inte umgänget men min dotter svarar inte på pappans sms och telefonsamtal; hon vill inte träffa honom.

Kan socialtjänsten ändå via lagar tvinga vår dotter träffa sin far mot hennes vilja? Vad säger lagen och hur mycket betyder hennes egen vilja.i detta?

Svar:

Enligt lagen, föräldrabalken, är det barnet som har umgängesrätt med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Om ett barn, som är 15 år, inte vill ha umgänge med en förälder brukar domstol sällan eller aldrig tvinga barnet till ett oönskat umgänge.

Socialtjänsten har som uppdrag att genom samarbetssamtal hjälpa föräldrar att komma fram till egna lösningar när de är oense om vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarnas lösningar ska givetvis vara bäst för barnet, och inte de vuxna. Socialtjänsten har däremot inte någon befogenhet, med stöd av lag, att tvinga ett barn till ett umgänge som barnet inte efterfrågar.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons