Mina barns pappa ska flytta 25 mil från vår ort. Nu påstår han att jag som boendeförälder ska stå för resorna halva vägen. Har han rätt?

Barnen har träffat sin pappa varannan helg i 1 1/2 år förutom den äldste, han bor hos mig på heltid vilket innebär att jag står för hans kostnader. Jag får underhåll för barnen via försäkringskassan. Borde inte kostnaderna för den äldste räknas som extra kostnad för mig?

Svar:

Det finns ingen regel som säger att en boförälder alltid ska stå för halva resekostnaden vid barns umgänge med den andre föräldern. De föräldrar som anser att de har en likvärdig ekonomi brukar, som praxis, bestämma att man delar på resorna eller möts på halva vägen.

Som boförälder är du skyldig att bidra till umgängesresorna, eftersom avståndet (mer än 10 mil) gör att resekostnaderna ska anses som betydande. Skyldigheten att bidra förutsätter dock att du har ekonomisk förmåga att till det, vilket avgörs av en komplicerad uträkning påminnande om beräkningen av underhållsbidrag.

Resekostnader ska inte vägas in när man beräknar barnets rätt till underhållsbidrag. De faktiska kostnaderna för ett barnets uppehälle får inte heller någon betydelse när det gäller underhållsstödets storlek.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons