Mitt barn är 14 år och nu vill pappan via socialtjänsten träffa henne. Jag förhindrar inte umgänge, men min dotter svarar inte på pappans sms och telefonsamtal eftersom hon inte vill träffa honom.

Kan socialtjänsten via lagar tvinga henne att träffa sin pappa mot hennes vilja? Vad säger lagen och vilken betydelse har hennes egen vilja?

Svar:

Enligt lagen, föräldrabalken, är det barnet som har umgängesrätt med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Föräldrar har således inte någon egen umgängesrätt, men de har ett ansvar för att barnet ska kunna utöva sin umgängesrätt.

Vill inte ett barn, som i det här fallet är 14 år, ha umgänge med en förälder brukar domstol generellt aldrig tvinga barnet till ett umgänge som barnet inte efterfrågar.

Det diskuteras alltmer varför barn ibland tar avstånd från en förälder och undviker en kontakt med honom eller henne. Det kan i sådana fall finnas berättigade eller oberättigade skäl till barnets avståndstagande. Exempelvis att en boförälder på något sätt påverkar barnet att ta avstånd från umgängesföräldern. Eller att det finns faktiska orsaker och omständigheter som barnet vill undvika hos den föräldern, exempelvis förekomst av missbruk eller ett olämpligt uppträdande av en ny partner.

Socialtjänsten, eller närmare bestämt socialnämnden, kan inte med hänvisning till någon lagbestämmelse tvinga ett barn till ett umgänge med en förälder. Däremot kan en domstol besluta att barn ska ha umgänge med föräldern om det anses vara bäst för barnet. Ett sådant beslut är tvingande i den meningen att boföräldern får ett ansvar för att, med eller utan socialtjänstens medverkan, se till att umgänget genomförs enligt dom.

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons