Min mamma har bett om hjälp från socialtjänsten i hemkommunen angående min syster.

Efter ett möte med dem bestämde mamma sig för att hon inte ville fortsätta träffa dem. Nu har plötsligt socialtjänsten öppnat en utredning angående min syster och mina två andra syskon vilket oroar hela familjen och min mamma, som också mår dåligt.

Hur går man till väga för att bara avsluta hela detta?

Svar:

Det framgår inte av frågan om din mamma är ensam vårdnadshavare, eller inte. Oavsett det är det fullt möjligt, i normalfallet, för en vårdnadshavare att först ansöka om få råd och stöd (bistånd) hos socialtjänsten för att sedan ångra sig och vilja ta tillbaka ansökan.

Men om det kommit fram andra uppgifter, till exempel genom en anmälan eller något som din mamma kan ha sagt, då kan socialnämnden vara skyldig att inleda en utredning utan hennes samtycke.

En orsak kan vara uppgifter om hot, våld eller kränkning från en närstående person i familjen, då ska socialtjänsten utan dröjsmål inleda en utredning. En annan orsak kan vara att förskolan gjort en anmälan om oro för något missförhållande i hemmet.

Men socialtjänsten ska inte utreda mer än nödvändigt. Det bästa din mamma kan göra i det här läget är därför att medverka i utredningen, och besvara de ställda frågorna så gott det går, så att utredningen kan avslutas så fort som möjligt.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons