Min dotter har flyttat 1,5 mil och och pappan säger att hon måste både hämta och lämna barnet - är det riktigt?

De har gemensam vårdnad om sonen, som är 12 år gammal, och han bor varannan vecka hos min dotter och pappan.

Svar:

Sonen bor växelvis hos sina föräldrar, det är således inte fråga om umgängesresor. Om så hade varit fallet hade viss praxis bestämt fördelningen av resekostnaderna.

Föräldrar, som under gemensam vårdnad tillsammans har bestämt att barnen ska bo växelvis, förväntas också komma överens om hur hämtning och lämning ska ske samt hur eventuella kostnader ska fördelas.

Ingen förälder kan således ensidigt bestämma att den andre ska ombesörja både hämtning och lämning. Om föräldrar får svårt att komma överens kan de kontakta socialtjänsten (familjerätten) för att få tid för samarbetssamtal. Dessa samtal innefattar även fördelningen av barns kostnader.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons