Måste man fylla i ett papper om man ska ha delad vårdnad på barnen? Om barnen ska vara skrivna hos sin mamma och jag ska dem halva tiden. Så att hon inte kan flytta till någon annan kommun utan min tillåtelse.

Och i så fall, vilken blankett måste man ha så att allt blir rätt från början?

Svar:

Förmodar att ni står inför valet att barnen ska bo växelvis, halva tiden, hos er båda.

Föräldrar kan utan samhällets inblandning, och utan särskilda blanketter, bestämma om att barnen ska bo växelvis. Det finns alltså ingen särskild blankett för detta.

Vill föräldrar få sin överenskommelse dokumenterad kan de hos socialtjänsten (familjerätten) skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. I det här fallet ett avtal om boende, som ska godkännas av socialnämnden för att gälla.

Avtalet kanske sedan bryts av att en förälder, efter ett ensidigt beslut, flyttar till en annan kommun. Då kan du begära verkställighet hos tingsrätten, det vill säga att avtalet ska genomföras.

Men avstånden mellan orterna kan vara så stort att växelvis boende inte är praktiskt möjligt. I en sådan situation bör du rådgöra med en advokat vilka mått och steg du ska ta.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons