Min son är 10 år och bor växelvis. Hans pappa bor trångt och fram till nu har sonen delat rum med sin honom. Nu har hans pappa skaffat flickvän så sonen får flytta ut i vardagsrummet där även hans farmor sover.

Har sonen rätt till eget rum vid växelvis boende?

Svar:

Föräldrar kan efter en separation/skilsmässa bestämma att barnen ska ett växelvis boende. Väljer de ett växelvis boende förväntas de ha ovanligt bra samarbete för att detta boende inte ska innebära stora och negativa förändringar för barnet. Varken när det gäller skola, kamratkontakter, fritidsaktiviteter och ekonomisk standard.

Ett barn har enligt lagen ingen rättighet till eget rum vid växelvis boende; lagstiftarna har alltså överlåtit till föräldrarna att bedöma vad som är bäst för barnet. Men föräldrarna bör bereda barnet en liknande bostadsstandard hos dem båda. Man bör undvika trångboddhet, men behovet av ett eget rum för ett barn uppkommer i allmänhet först i början av tonåren.

I det här specifika fallet bör du och pappan, tillsammans med sonen, diskutera om växelvis boende är lämpligt just nu. Det låter som att fyra personer, under en vecka, ska samsas i en två-rumslägenhet. Det förutsätter också att det råder goda relationer mellan dem och att sonen har möjlighet till studiero. 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons