Vi är överens om att vårt barn ska bo växelvis hos oss båda. Måste man fylla i ett papper eller en blankett så att allt blir rätt från början?

Svar:

Föräldrar kan själva utan samhällets inblandning komma överens att barnet ska bo växelvis. Det finns ingen särskild blankett för detta, men det kan vara lämpligt att ni dokumenterar vad ni är överens om. 

Sedan finns en möjlighet att skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge, ett avtal som ska godkännas av socialnämnden och som har samma betydelse som en dom i domstol. I ert fall alltså ett skriftligt avtal om växelvis boende.

Kontakta socialtjänsten (familjerätten) i den kommun där barnet är folkbokfört för närmare information. Det är familjerätten som prövar om avtalet ska godkännas eller inte. I normalfallet godkänns föräldrars överenskommelser då det anses som bäst för barnet.

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons