Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap om barnet har sin hemvist utomlands

Information från MFoF till socialnämnderna om utredning och fastställande av faderskap om barnet har sin hemvist utomlands. Innehållet kompletterar MFoF:s föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap som reviderats med anledning av ny lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2019 (uppdateras senare i HSFL-FS 2019).

Sammanfattning
• Behörigheten för svensk socialnämnd att fastställa faderskap utökas till att - under vissa förutsättningar - även avse situationer när ett barn har hemvist utomlands.
• Svensk domstol kan – under vissa förutsättningar - tillämpa svensk lagstiftning i mål om fastställande av faderskap om barnet har sin hemvist utomlands.

MFoF informerar 2019:4
Läs hela informationen

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...