Välkommen

Familjerätt på Nätet är en oberoende hemsida som förmedlar information om socialtjänstens familjerätt
Information om faderskap/föräldraskap, vårdnad/boende/umgänge, vårdnadsöverflyttning, adoption, LVU och underhållsfrågor m.m
Vidare publiceras rättsfall från domstolar och uttalanden av Justitieombudsmannen
Frågor från besökare besvaras principiellt, anonymt och avidentifierat

Hemsidan kommer i sommar/höst få ett nyare och modernare utseende - men innehållet förblir detsammaPin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons