Det ska inte vara tillåtet att obehörigen, till nackdel för den som har ett administrativt skydd för sitt efternamn, använda ett namn som kan förväxlas med det namnet.

Detsamma ska gälla för att i näringsverksamhet använda bl.a. en firma, ett varumärke eller en beteckning för en stiftelse som kan förväxlas med namnet.

Om ett konstnärsnamn eller ett likartat namn har blivit allmänt känt och någon annan har en äldre rätt till ett skyddat efternamn med vilket konstnärsnamnet kan förväxlas, måste den andra inom rimlig tid väcka talan mot användandet. Annars ska konstnärsnamnet få användas fritt.

Detsamma ska gälla för kännetecken som har inarbetats. Domstolen ska kunna besluta att konstnärsnamnet eller kännetecknet ska få användas endast på ett särskilt sätt.

Vid en prövning av frågor om namnskydd ska ett dubbelt efternamn räknas som två efternamn.

Intrång till nackdel för namnhavaren ska medföra skadeståndsskyldighet för den som i ond tro gör sig skyldig till intrånget.

Källa:
Prop. 2015/16:180 sida 60

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons